معلّمی نامی است به بلندای تاریخ

معلّمی نامی است به بلندای تاریخ، نامی مقّدس و شغلی بزرگ و انسان ساز، نامی که خداوند خود را به آن نام خوانده، آنگاه که فرمود: « الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَم» و شغلی انسان ساز که خداوند انبیای خویش را بدان مفتخر فرموده: « وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ » رسولان، معلّمان بزرگ تاریخند و معلّمان، رسولانِ بزرگانِ تاریخ، که به راستی رسالتشان ساختن انسانهایی است،...

محسن نژاد امان ارشاد2014-04-30 21:13:33
پیوندها
سایر بخشها