شهرستان جم

شهرستان جم در جنوب شرقی استان واقع گردیده و حدود درصد کل مساحت استان را شامل می شود. این شهرستان 51446 نفر جمعیت دارد و از دوبخش مرکزی و ریز، دو شهر و پنج دهستان تشکیل گردیده است. این شهرستان دارای اقلیم نیمه خشک و گرم است ولی به دلیل ارتفاع از سطح دریا معتدل ترین و خوش آب و هوا ترین شهرستان استان است.
پیوندها
سایر بخشها