زیارتگاه های بندر دیلم

احمد**زیارتگاه شاهزاده احمد در روستای حصار شهرستان دیلم واقع گردیده است.

آثار باستانی و تاریخی بندر دیلم

تل کم
این تپه باستانی در 300 متری جنوب روستای عامری شهرستان دیلم واقع شده...

وجه تسمیه بندر دیلم

وجه تسمیه
نام واژه جغرافیایی دیلم، یک جاینام پارسی است.

شهرستان دیلم

شهرستان دیلم با 1699 کیلومتر مربع مساحت در شمالی ترین نقطه استان واقع گردیده است و به لحاظ وسعت ششمین شهرستان استان می باشد. این شهرستان از دو بخش مرکزی و امام حسن، دو شهر و چهار دهستان تشکیل شده است.
پیوندها
سایر بخشها