آرشیو موضوعی: رجال برجسته

رئیس‌ علی دلواری

ولادت:1261
شهادت:1294
رئیس‌علی دلواری (۱۲۶۱-۱۲۹۴ خورشیدی/ ۱۸۸۲-۱۹۱۵ میلادی) آزادی‌ خواه مشروطه‌ طلب و رهبر قیام
جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دوره جنگ جهانی اول بود.

شیخ حسین چاه‌کوتاهی

ولادت:1235
وفات:1299
شیخ حسین چاه‌کوتاهی، معروف به شیخ حسین خان، ملقب به «سالار اسلام» از فعالان جنبش
جنوب ایران و فرماندهان نیروهای تنگستان در برابر هجوم بریتانیا در جنگ جهانی اول و از همرزمان
نزدیک رئیسعلی دلواری بود.

خالوحسین دشتی

ولادت:1247
وفات:1325
خالوحسین بردخونی دشتی (خالوحسین فولادی) از مبارزان نبرد با دولت انگلیس و از همرزمان
رئیس‌علی دلواری فرزند حاجی اسماعیل به سال ۱۲۸۵ قمری برابر با ۱۲۴۷ خورشیدی در
بردخون شهرستان دیر متولد شد.

زایر خضرخان فولادی اهرمی

ولادت:1241
وفات:1301
زایر خضرخان فولادی اهرمی ملقب به امیر اسلام از همرزمان رئیسعلی دلواری در نبرد علیه نیروهای
انگلیس در سال ۱۳۳۳ه ق. در جنگ اول جهانی در دلوار و بوشهر در جنوب ایران.
پیوندها
سایر بخشها