آرشیو موضوعی: رجال برجسته

رئیس‌ علی دلواری

ولادت:1261***شهادت:1294***رئیس‌علی دلواری (۱۲۶۱-۱۲۹۴ خورشیدی/ ۱۸۸۲-۱۹۱۵ میلادی) آزادی‌ خواه مشروطه‌ طلب و رهبر قیام*** جنوب در تنگستان و بوشهر علیه نیروهای بریتانیا در دوره جنگ جهانی اول بود.

متن کامل

شیخ حسین چاه‌کوتاهی

ولادت:1235***وفات:1299*** شیخ حسین چاه‌کوتاهی، معروف به شیخ حسین خان، ملقب به «سالار اسلام» از فعالان جنبش*** جنوب ایران و فرماندهان نیروهای تنگستان در برابر هجوم بریتانیا در جنگ جهانی اول و از همرزمان ***نزدیک رئیسعلی دلواری بود.

متن کامل

خالوحسین دشتی

ولادت:1247***وفات:1325***خالوحسین بردخونی دشتی (خالوحسین فولادی) از مبارزان نبرد با دولت انگلیس و از همرزمان*** رئیس‌علی دلواری فرزند حاجی اسماعیل به سال ۱۲۸۵ قمری برابر با ۱۲۴۷ خورشیدی در*** بردخون شهرستان دیر متولد شد.

متن کامل

زایر خضرخان فولادی اهرمی

ولادت:1241***وفات:1301***زایر خضرخان فولادی اهرمی ملقب به امیر اسلام از همرزمان رئیسعلی دلواری در نبرد علیه نیروهای ***انگلیس در سال ۱۳۳۳ه ق. در جنگ اول جهانی در دلوار و بوشهر در جنوب ایران.

متن کامل
پیوندها
سایر بخشها