آشنایی با جزیره خارگ

جزيره ی خارگ يكی از مهم ترين جزاير موجود در خليج فارس است كه علی رغم وسعت كم، داراي اهميت فراوانی از لحاظ تجاری، اقتصادی، نظامی و تاريخی است. طول تقريبی خارگ 8 كيلومتر و عرض آن 4 تا 5 كيلومتر است و مساحت اين جزيره كمتر از چهل كيلومتر مربع است.
پیوندها
سایر بخشها