برخی از شاخصه های آماری استان بوشهر در یک نگاه

براساس نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1370، 1375، 1385 و 1390 در جمعیت 6 ساله و بیشتر میزان باسوادی مردان به ترتیب 82، 90، 86، 84 درصد و میزان باسوادی زنان به ترتیب 67، 75، 82، 83 درصد بوده است.

بازارهای مالی،امور قضایی و بهزیستی و تامین اجتماعی در استان بوشهر

در سال 1393 تعداد واحدهای بانکی در استان بدین شرح می‌باشد...

مسکن،بازرگانی و هتلداری،ارتباطات استان بوشهر

در سال 1393در استان 3375 فقره پروانه ساختمانی با 1264273 متر مربع مساحت زمین توسط شهرداری‌ها صادر شده است که نسبت به سال قبل به ترتیب 5/5 و 4/28 درصد افزایش داشته است.

صنعت، معادن و انرژی استان بوشهر

بر اساس نتایج طرح آمارگیری از معادن فعال استان در سال 1392 تعداد 149 معدن در حال بهره‌برداری وجود داشته است.

کشاورزی، جنگلداری و شیلات استان بوشهر

بر اساس نتایج سرشماری عمومی کشاورزی 1393، تعداد 39803 واحد تولیدی کشاورزی، تحت عنوان بهربرداری کشاورزی در استان شناسائی شده است که حداقل به یکی از فعالیتهای زراعت، باغداری، تولید گلخانه‌ای، پرورش دام، پرورش ماکیان به روش سنتی و پرورش زنبور عسل مشغول بوده‌اند.

نیروی انسانی استان بوشهر

در سال 1393 بر اساس نتایج طرح آمار‌گیری از نیروی کار 36/8درصد جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان از نظر اقتصادی فعال محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در میان این گروه جمعیتی 9 درصد بوده که نرخ بیکاری مردان 8/3 درصد، زنان 12/7 درصد و نرخ بیکاری کل در نقاط شهری و روستایی به ترتیب 9/6 درصد و 7/6 درصد بوده است.

جمعیت نفوس و مسکن استان بوشهر

بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ماه 1390 جمعیت استان برابر با 1032949 نفر (54/3 درصد مرد و 45/7 درصد زن) بوده است. بیشترین جمعیت در سال 1390 متعلق به گروه سنی 29-25 سال (13/6 درصد جمعیت) بوده است.

موقعیت جغرافیایی استان بوشهر

استان بوشهر با مساحت 23197 کیلومترمربع در جنوب غرب ایران و در فاصله 27 درجه و 16 دقیقه تا 30 درجه و 17 دقیقه عرض جغرافیایی و در فاصله 50 درجه و 5 دقیقه تا 52 و 57 دقیقه طول جغرافیایی واقع گردیده است.

جزایر و شبه جزایر استان بوشهر

جزیره خارگاین جزیره در فاصله 57 کیلومتری شمال غرب بوشهر واقع گردیده است. طول تقریبی آن 8 کیلومتر و جزیره ای مرجانی است. تاسیسات نفتی در این جزیره قرار دارد و سواحل عمیق آن جهت لنگرگاه مطلوب می باشد.

استان بوشهر

استان بوشهر پیش از ورود آریایی ها به ایران، محل سکونت اقوام و گروه های نژادی گوناگونی مانند ایلامی ها بوده است و علاوه بر نژاد بومی اقوام و نژادهای دیگری همچون عرب ها در نقاط محدودی از این سرزمین زندگی می کرده اند.
پیوندها
سایر بخشها