بناهای مذهبی شهرستان گناوه

حسینیه خان
این بنای مذهبی دوره قاجار، در بندر ریگ شهرستان گناوه واقع شده و به شماره 2808 در تاریخ...

آثار باستانی و تاریخی بندر گناوه

پناهگاه مال قاید
این بنای دوره ایلخانی در روستای مال قاید شهرستان گناوه واقع شده و به شماره 6512 در تاریخ 7 مهر ماه 1381 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

جزایر شهرستان گناوه

این جزیره در جنوب بندر ریگ قرار دارد و یک جزیره گردشگری است.

شهرستان گناوه

شهرستان گناوه به مرکزیت شهر گناوه از دو بخش مرکزی و ریگ تشکیل شده که بخش مرکزی شامل دهستان حیات‌داود و بخش ریگ شامل دهستان رود‌حله می‌باشد.
پیوندها
سایر بخشها