خانه‌ها و عمارت‌های تاریخی بخش سوم

ساختمان اداره اتباع خارجی
این بنای دوره قاجاریه، در خیابان خلیج فارس شهر بوشهر واقع گردیده ...

خانه‌ها و عمارت‌های تاریخی بخش دوم

خانه خاتمی‌فرد
این بنای دوره قاجاریه، در محله شنیدی، خیابان انقلاب...

خانه‌ها و عمارت‌های تاریخی

بافت تاریخی بوشهر
این بافت در شهر بوشهر واقع شده و با قدمت دوره افشاریه تا قاجاریه...

بوشهر قدیم - بخش دوم

بعد از استیلای مسلمین بر کرانه های شمالی خلیج فارس، بندر سیراف در 240کیلومتری جنوب شرق بندربوشهر که در دوره های اشکانی، سلوکی، و به ویژه ساسانی از بنادر ایران بود مورد توجه مسلمانان نیز قرار گرفت و با فعالیت بازرگانان ایرانی به بزرگترین بندر قلمرو حکومت اسلامی تبدیل شد.

بوشهر قدیم - بخش اول

بوشهر در تحولات دو قرن اخیر دارای نقش خاصی بوده و سه نوبت مورد هجوم نیروهای انگلیسی قرار گرفته است. در آن سالها اغلب کشورهای اروپایی در بوشهر کنسولگری داشته و به فعالیتهای سیاسی- اقتصادی اشتغال داشته اند.
پیوندها
سایر بخشها