شهرستان تنگستان

شهرستان تنگستان از لحاظ وسعت با 3/8% کل مساحت استان چهارمین شهرستان استان می باشد جمعیت آن بر پایه آخرین سرشماری 70282 هزار نفر می باشد.

قلعه کلات

این قلعه در شهر اهرم واقع شده و متعلق به زائر خضرخان تنگستانی از مبارزان دلیر خطه تنگستان است که در زمان یورش نیروهای انگلیسی به جنوب ایران و بندر بوشهر در جریان جنگ جهانی اول نقش موثری داشته است.
پیوندها
سایر بخشها