پژوهشگاه ادب،فرهنگ و تاریخ استان بوشهر - دومین همايش تجليل از مفاخر روحانيت استان بوشهر با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری

دومین همايش تجليل از مفاخر روحانيت استان بوشهر با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری

پنجشنبه - 13 / 09 / 1393 سری دوم تصاویرتاریخ:1394/02/22 08:46:39