پژوهشگاه ادب،فرهنگ و تاریخ استان بوشهر - اولين همايش تجليل از مفاخر روحانيت استان بوشهر با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری

اولين همايش تجليل از مفاخر روحانيت استان بوشهر با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری

دوشنبه - 13 / 09 / 1391سری دوم تصاویرتاریخ:1393/12/09 11:51:53