کد خبر : 168تاریخ ثبت : 1396/1/20 13:41:54
بازارهای مالی،امور قضایی و بهزیستی و تامین اجتماعی در استان بوشهر

بازارهای مالی،امور قضایی و بهزیستی و تامین اجتماعی در استان بوشهر

در سال 1393 تعداد واحدهای بانکی در استان بدین شرح می‌باشد...

بازارهای مالی:

در سال 1393 تعداد واحدهای بانکی در استان بدین شرح می‌باشد:
بانک ملی 55، ملت 28، کشاورزی 35، سپه 31، صادرات 61، مسکن 22، رفاه کارگران 20، صنعت ومعدن 1، قرض‌الحسنه مهرایران 11، آینده 2، بانک دی وتوسعه صادرات 1 واحد در استان بوده است.
به دلیل خصوصی شدن تعدادی از بانک‌ها و عدم همکاری در ارائه اطلاعات، امکان تحلیل آماری ورسم نمودار در این زمینه وجود ندارد.

امور قضایی:

در سال 1392 تعداد جمعا 2075 فقره تصادف درون شهری رخ داده است. که از این تعداد در تصادفات درون شهری وقایع منجر به فوت 63 فقره، منجر به جرح 1845 فقره و 507 فقره منجر به خسارت گزارش شده است. که به ترتیب در قسمت منجر به فوت، 10 درصد کاهش، منجر به جرح 52/5 افزایش و منجر به خسارت 17/6 درصد افزایش داشته است. همچنین وقایع رخ داده در تصادفات برون شهری جمعاً 1680 فقره گزارش شده که از این تعداد 204 فقره منجر به فوت، 936 فقره منجر به جرح  و 540 فقره منجر به خسارت می‌باشد. که به ترتیب 8 درصد افزایش در تصادفات منجر به فوت و 18/4 درصد افزایش در گزارشات منجر به جرح و 24 درصد کاهش در تصادفات منجر به خسارت اعلام شده است.

بهزیستی و تأمین اجتماعی:

در سال 1393، تعداد 3969 نفر از اعضاء خانوارهای شاهد، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار داشته‌اند. همچنین در این سال حدود 5932 جانباز تحت پوشش بنیاد مذکور بوده‌اند که از این تعداد، جانبازان بالای 25 درصد بوده است.
در پایان سال 1393، تعداد کارگاه‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی 18111 کارگاه بوده است. همچنین تعداد بیمه شدگان اصلی آن سازمان به حدود 360726 نفر رسیده که نسبت به سال گذشته 2/5 درصد افزایش داشته است.
در سال 1393، تعداد بیمه شده‌گان (اصلی- تبعی) 474484 نفر تحت پوشش سازمان بیمه خدمات درمانی بوده‌اند که از این تعداد 12/8 درصد را کارکنان دولت، 6 درصد را بیمه همگانی سلامت، 76/5 درصد را روستائیان و 4/5 درصد را سایر تشکیل داده‌اند.
در پایان سال 1393، تعداد کل مشترکان حقوق بگیر صندوق بازنشستگان کشوری در استان بوشهر 12209 نفر بوده است که از این تعداد 83 درصد را بازنشستگان تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/آفتاب بوشهر