کد خبر : 176تاریخ ثبت : 1396/2/4 11:12:33
برخی از شاخصه های آماری استان بوشهر در یک نگاه

برخی از شاخصه های آماری استان بوشهر در یک نگاه

براساس نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1370، 1375، 1385 و 1390 در جمعیت 6 ساله و بیشتر میزان باسوادی مردان به ترتیب 82، 90، 86، 84 درصد و میزان باسوادی زنان به ترتیب 67، 75، 82، 83 درصد بوده است.

آموزش:

براساس نتایج استانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های 1370، 1375، 1385 و 1390 در جمعیت 6 ساله و بیشتر میزان باسوادی مردان به ترتیب 82، 90، 86، 84 درصد و میزان باسوادی زنان به ترتیب 67، 75، 82، 83 درصد بوده است.
در سال تحصیلی 94-1393 در کلیه دوره‌ها 191040 نفر مشغول به تحصیل بوده‌اند که از این تعداد 51 درصد در دوره ابتدائی، 14 درصد در دوره متوسطه اول و 25 درصد در دوره متوسطه دوم مشغول به تحصیل بوده‌اند.
همچنین 2 درصد در مقاطع عمومی بزرگسالان تحصیل کرده‌اند. همچنین در این سال تحصیلی بیش از 12 هزار نفر در دوره پیش دبستانی بوده‌اند و بیش از 1000 نفر دانش‌آموز نیز از آموزش استثنائی برخوردار شده‌اند، که نسبت به سال تحصیلی قبل حدود 3 درصد افزایش داشته است.
در سال تحصیلی 94-1393 تعداد 3859 نفر سوادآموز در دوره تکمیلی تحصیل میکرده‌اند.  
در سال تحصیلی 94-1393 تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی استان به استثناء دانشگاه آزاد اسلامی به 31562 نفر رسید که از این تعداد 34 درصد زن و 66 درصد مرد بوده است.

بهداشت و درمان:

در سال 1393 تعداد 644 نفر پزشک در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان شاغل بوده‌اند که از این تعداد 254 نفر پزشک عمومی، 92 نفر داندانپزشک عمومی، 25 نفر داروساز و 2 دکترای علوم آزمایشگاهی، 48 دکترای تخصصی 201 پزشک متخصص و 22 پزشک فوق تخصص بوده‌اند. درضمن 3717 نفر پیراپزشک نیز مشغول به کار بوده‌اند.
در سال 1393 تعداد 1461 تخت ثابت در 14 مؤسسه درمانی (بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و آسایشگاه‌ها) استان وجود داشته است که 9 مؤسسه وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. لازم به ذکر است در این، 84 مرکز بهداشتی و درمانی (درمانگاه، کلینیک، پلی کلینیک و مرکز بهداشت) در استان فعالیت داشته که 55 مرکز شهری و 29 مرکز روستائی بوده است. در سال 1393 تعداد 79 آزمایشگاه تشخیص پزشکی، 70 مرکز توانبخشی و 93 داروخانه در استان وجود داشته است.

فرهنگ، ورزش و گردشگری:

در سال 1393 مدت تولید برنامه‌های رادیویی شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران 2365 دقیقه بوده که نسبت به سال قبل 39 درصد کاهش داشته است. همچنین در سال مذکور مدت تولید برنامه‌های تلویزیونی در شبکه استانی سیمای جمهوری اسلامی ایران 1563 ساعت بوده که نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یافته است.
تعداد تماشاچیان فیلم‌های سینمائی در 7 سینمای فعال استان در سال 1393، برابر 155 هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل 70 درصد افزایش داشته است.
در سال 1393 تعداد عنوان مطبوعات منتشر شده در استان 37 عنوان بوده که نسبت به سال قبل 27 درصد کاهش داشته است. مجموع شمارگان (تیراژه) منتشره مطبوعات محلی 7720000 نسخه می‌باشد.
 در سال 1393 تعداد بازدید کنندگان از موزه‌ها و بناهای تاریخی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان بیش از 76044 نفر بوده که در مقایسه با سال 1392، 5 درصد کاهش داشته است.
تعداد زائران حج تمتع استان در سال 1393 برابر با 692 نفر گزارش شده که نسبت به سال قبل 11 درصد افزایش یافته است. درهمین سال تعداد زائران حج عمره 3382 نفر بوده است که نسبت به سال قبل 0/5درصد افزایش نشان می‌دهد.

عمران شهری:

بدلیل عدم همکاری برخی از شهرداریها در ارسال به موقع اطلاعات ارائه گزیده‌ای از اطلاعات که بیانگر وضعیت کلی استان در زمینه خدمات شهری باشد ناممکن است با این وجود گزیده اطلاعات دریافتی به این شرح می‌باشد:  
در شهرهای استان روزانه 146 خودرو بیش از 4833 تن زباله را حمل میکنند. در این شهرها 180 پارک عمومی با وسعتی بالغ بر 2326442 متر مربع و 56 گورستان با وسعتی معادل 1078343 متر مربع وجود دارد. همچنین وسعت فضای سبز شهری استان بیش از 547 هکتار می‌باشد. در شهرهای استان بیش از 190 چشمه حمام عمومی و 826 چشمه توالت عمومی تعبیه شده است.

بودجه عمومی استان:

درسال 1393 منابع بودجه استانی از محل درآمدهای عمومی استان حدود 14544 میلیارد ریال بوده است. که نسبت به سال قبل 19 درصد افزایش یافته است. عملکرد درآمدهای عمومی استان نیز برابر 13507 میلیارد ریال بوده است که 36 درصد نسبت به سال 1392 بیشتر بوده است.
در سال 1393 درآمدهای ناشی از مالیات‌های مستقیم نسبت به سال 15،92 درصد افزایش داشته است.
 در سال 1393 عملکرد اعتبارات هزینه‌ای (جاری) دستگاه‌های اجرایی استان 1249 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل 7 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های (عمرانی) استان در سال 1393 بیش از 5300 میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با سال قبل حدود 125 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

هزینه درآمد خانوار:
در سال 1393، متوسط هزینه‌های خالص سالانه یک خانوار شهری در استان بوشهر بیش از 221 میلیون ریال بوده که شامل بیش از 153 میلیون ریال (69 درصد) هزینه‌های غیر خوراکی و 67 میلیون ریال (31 درصد) هزینه‌های خوراکی و دخانی می‌باشد و نسبت به سال گذشته افزایشی به میزان 25 درصد را نشان می‌دهند.
در سال 1393، از متوسطه هزینه‌های خالص سالانه غیر خوراکی یک خانوار شهری، هزینه مسکن معادل 56 میلیون ریال (37 درصد) دارای بیشترین سهم می‌باشد.
از 67 میلیون ریال هزینه‌های خالص سالانه خوراکی و دخانی یک خانوار شهری هزینه گوشت معادل 14 میلیون ریال (21/6 درصد) و هزینه روغن‌ها و چربی‌ها معادل 3/5 میلیون ریال می‌باشند.
در سال 1393، متوسط درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری در استان در حدود 225 میلیون ریال می‌باشد که از میان منابع تأمین درآمد، از حقوق بگیری بیشترین سهم (46 درصد)را به خود اختصاص می‌دهد.
در سال 1393 متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی حدود 167 میلیون ریال می‌باشد که از میان منابع تامین درآمد، درآمد از حقوق بگیری بیشترین سهم (45 درصد) را به خود اختصاص می‌دهد.

شاخص‌های قیمت:
در سال 1393 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری به میزان 205 درصد از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است. که بیشترین درصد تغییربه شاخص بهای آب به میزان 39 درصد افزایش و کمترین درصد تغییربه شاخص بهای دخانیات به میزان 2 درصد کاهش اختصاص یافت.
همچنین شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی خانوارهای روستائی به عدد 191 رسید. که بیشترین درصد تغییر به شاخص بهای سبزیجات (سبزی و حبوبات) میزان 35 درصد افزایش و کمترین درصد تغییر به شاخص میوه‌ها و خشکبار میزان 4 درصد افزایش اختصاص یافت.

حساب‌های مالی:
در سال 1392 محصول ناخالص داخلی استان به قیمت بازار برابر با 408236926 میلیون ریال به قیمت جاری بوده است  که نسبت به سال قبل  56 درصد افزایش داشته است.
در سال 1392 سهم بخش‌های عمده اقتصادی در تولید محصول ناخالص داخلی بر حسب ارزش افزوده به ترتیب مربوط به بخش صنعت 26 درصد، تأمین برق، آب‌وگاز و ساختمان 43 درصد (هردو در یک رتبه قرار دارند) خدمات 15درصد، معدن 11 درصد و کشاورزی، جنگلداری، شکار و ماهیگیری 5 درصد بوده است.

انتهای پیام/آفتاب بوشهر