کد خبر : 28تاریخ ثبت : 1393/11/21 19:10:51
صنعت و معدن و نقش آن در توسعه پایدار ایران

صنعت و معدن و نقش آن در توسعه پایدار ایران

عنوان مقاله: صنعت و معدن و نقش آن در توسعه پایدار
تعداد صفحه:3
نویسنده:حضرت آیت الله صفایی بوشهری

بسم الله الرحمن الرحیم

1-صنعت و معدن و نقش آن در توسعه پایدار

2-صنعت و معدن در انقلاب و شاخص آن

3-پژوهش

«صنایع و معادن» دو مظهر عظمت خداوند می‌باشند. معادن به عنوان مبدأ تأمین بالقوه‌ی توسعه و رفاه، و صنایع به عنوان خلاقیت انسانی در آفرینش، تولید و تبدیل، و با خلقت انسان این دو آفریده شده‌اند.

یکی از عوامل مهم تمامی کشورهای توسعه یافته دارابودن منابع و معادن غنی و صنایع مهم و کارآمد و استراتژیک با رویکرد پیشرفت به‌روز و مدرن است.

توسعه و پیشرفت صنایع در همه عرصه‌های دریایی، سطحی، زمینی، زیرزمینی و هوا فضایی.

استقلال و پیشرفت و تولید صنایع مادر و پایین و بالا دستی و دارا بودن صنایع استراتژیک و فنآوری و دانش مدرن، نشان عدالت رشد یک کشور است و ایران اسلامی با انقلاب شکوهمند اسلامی در جهان معدن و صنعت می‌رود که نماد استقلال و تولید و پیشرفت مدرن صنعتی در جهان استکبار صنعتی است و رشد 2/10 درصدی در حوزه صنعت افتخار دولت خدمتگزار در فضای تحریمی جهان که به دنبال مثبت نشان دادن شاخص رشد هستند.

دانلود مقاله