کد خبر : 30تاریخ ثبت : 1393/11/21 19:27:27
نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه پایدار بین المللی

نقش مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در توسعه پایدار بین المللی

عنوان مقاله: نقش مراکز رشد در توسعه پایدار
تعداد صفحه:7
نویسنده:حضرت آیت الله صفایی بوشهری

1. مدیریت دانش بنیان جهاد علمی

جهاد علمی به فرموده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (دامت برکاته العالیه) یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در عرصه استقلال و پیشرفت همه جانبه پایدار دینی است و پارک های علم و فنآوری نقش مهم و مؤثر در این ساحت دارند و مدیریت و مهندسی دانش بنیان تولید علم و تجاری سازی[8] آن از نکات مهم و اساسی این سامانه است و در این مورد چند امر لازم است:

1-1. مطالعه و ارزیابی و گزینش علوم مهم و بنیادین در جهان سپس تحصیل و رسیدن به خودکفایی علمی و فنآوری در آن عرصه. در این باره نیاز است که طراحی توسعه و پیشرفت علم و فنآوری های نوین و بنیادین به ویژه در علوم استراتژیک با راهکارهای ایجاد سامانه تحقیق در علوم و دانش روز جهان و با رویکرد تجمیع علوم مورد نیاز به خودکفایی در این عرصه نائل گردیم. ما نیازمند این هستیم که علوم و فناوری‌های مهم و کلیدی، فنآوری‌های حیاتی و استراتژیک که در جهان به نتیجه رسیده‌اند و از موضوع به گزاره تبدیل شده‌اند جذب کنیم، تحصیل کرده و به خودکفایی برسیم.

2-1. استقرار و مدیریت کرسی‌های نظریه پردازی[9] و پردازش پژوهش ها و ایده های علمی نوین و کارآمد و موردنیاز نظام.

3-1. ایجاد و استاندارد سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری زایش دانش و فنآوری.

4-1. تولید علم و دانش های افرادی و ترکیبی. برخی از دانش ها، دانش های افرادی هستند در یک جغرافیای خاص به آنها نگاه می شود؛ اما چند دانش وقتی که در کنار هم قرار می گیرند تولید یک هندسه نوین و جغرافیای جدید علمی می کنند، ما به این معنا نیز نیاز داریم.

2. ایجاد ارتباط کارآمد بین علم و فنآوری و صنعت

طراحی سامانه ارتباط کارآمد بین حوزة علوم با جغرافیای تولید محصولات مورد نیاز با نگاه خودکفایی و ثروت‌افزایی یک ضرورت است.

باید در پارک‌ها و مراکز رشد، ارتباط کاربردی بین حوزه علم و تولیدات اقتصادی و تجاری سازی آن سامان‌دهی و مدیریت شود و با استفاده از فنآوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات [10]IT و [ICT[11، فرصت‌ سازی و فرصت ‌یابی علمی- اقتصادی گردد.

3. برنامه‌ریزی افزایش بهره وری اقتصادی از تولیدات در جغرافیایی ملی و فراملی

برنامه ریزی و مدیریت افزایش قدرت رقابت ملی و فراملی محصولات با برتری کیفیت و پائینی قیمت نسبت به فرآورده‌های مشابه خارجی، و رشد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دانش بنیان و انکوباتورهایی[12] که در فضای پارک علم و فنآوری.

4. طراحی رشد نرخ ثروت ملی از علوم و محصولات

طراحی رشد و افزایش نرخ درآمد مراکز دانش بنیان تولیدات از طریق توسعه ی اقتصادی دانش محور و مراکز علمی بنگاه های اقتصادی مرتبط یکی از مهمترین موضوعات در این مراکز می‌باشد. باید علم ما ثروت‌زا باشد، چنانکه باید این علوم در خدمت شرکت ها و مراکز اقتصادی قرار بگیرند؛ علم وارد کاربرد شود و کاربرد ایجاد فعالیت اقتصادی کند و فعالیت اقتصادی ثروت زا و پیشرفت افزا باشد.

دانلود مقاله