کد خبر : 34تاریخ ثبت : 1393/11/21 20:30:53
پیوست نگاری فرهنگی(اولین کنفرانس پیوست نگاری فرهنگی بر مبنای نظری چیستی و چرا؟)

پیوست نگاری فرهنگی(اولین کنفرانس پیوست نگاری فرهنگی بر مبنای نظری چیستی و چرا؟)

عنوان مقاله: پیوست نگاری فرهنگی
تعداد صفحه: 5
نویسنده:حضرت آیت الله صفایی بوشهری

در اولین کنفرانس علمی پیوست نگاری فرهنگی

موضوع: مبانی نظری، چیستی و چرایی

1390/08/19

 

فرهنگ دارای دو رتبه است که هر دو رتبه در حوزه حیات انسانی نقش بسیار مهمی دارد، هم خود زیرساخت است و هم خاستگاه. زیرساختِ تمامی حرکت‌های انسانی و اندیشه‌های والای اجتماعی است و هم نماد و خاستگاه برنامه‌ها، پروژه‌ها و کارهای حیاتی انسان است، به همین خاطر فرهنگ با حیات کُلنی انسان شکل گرفته و تا آخر هم با انسان است. با توجه به این معنا که فرهنگ دارای این اهمیت زیر بنایی و خاستگاهی است همواره ادیان نسبت به فرهنگ توجه ویژه‌ای داشته اند و دارای برنامه‌های خاص و منطبق بر مبانی، زمان و مکان هستند.

با توجه به اینکه انقلاب اسلامی ایران با جوهره‌ی فرهنگی، یک ادبیات جدید و یک معادله جدیدی در فضای فرهنگی، علمی و سیاسیِ جهان برگشوده است بالطبع ارائه فرهنگ انقلاب، نیازمند انقلاب فرهنگی است و بالطبع کاری انقلابی در عرصه‌ی فرهنگی می‌طلبد. بر مبنای دانشِ فرهنگ دینی، دانایی محوری، طراحی و برنامه‌ریزی فوق روز و ارائه پروژه‌های منطبق بر نیاز و اصیل، مدیریت کارآمد فرهنگی و نظارت مؤثر در جغرافیای آمایشی فرهنگی و سپس باز تولید پروژه‌های نوین فرهنگی و قطعاً دشمن انقلاب‌ستیز در عرصه مبارزه فرهنگی و تهاجم فرهنگی، طرح‌هایی خواهد داشت که تجربه تاریخی به او کمک می‌کند در این عرصه، تکنولوژی نوین به ویژه با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به او کمک خواهد کرد و با یک هجمه وسیع، جغرافیای انقلاب و سرزمین‌های اسلامی را تحت تأثیر تهاجم خود قرار خواهد داد. بنابراین همیشه در تاریخ مبارزات جبهه دین‌مداری با جبهه دین‌ستیز، تهاجم فرهنگیِ دشمن، مفروض و ثابت است، به همین خاطر شما وقتی کتب آسمانی را مطالعه می‌کنید به ویژه قرآن، می‌بینید که بخشی تهاجم سخت دشمن است و بسیاری تهاجم فرهنگی دشمن است. این یک سنت است، تجربه شده است و تمامی آیتم‌ها و برنامه‌های تهاجم فرهنگیِ دشمن بر یک مدار، ثابت است اما با استفاده از تکنولوژی جدید با تکنیک‌های مختلف، همه بر دین گریزی است، بر ولایت گریزی است و صید اندیشه‌های فرهنگیِ جبهه دین ستیز شدن، اما در اشکال مختلف. بنابراین جبهه دینی باید در طراحیِ فرهنگ خود چه دفاع فرهنگی و چه ارائه و اشاعه فرهنگ خود دارای برنامه‌هایی قوی با چند شاخصه باشد: یک اصیل و از متن دین، دوم دانش بنیان، سوم به روز، و چهارم فوق روز بازتولید پروژه‌های جدید فرهنگی کند.

دانلود مقاله