کد خبر : 35تاریخ ثبت : 1393/11/21 20:40:53
شورای فرهنگ عمومی ایران (تحول دانش بنیان و کار آمد)

شورای فرهنگ عمومی ایران (تحول دانش بنیان و کار آمد)

عنوان مقاله: تحول دانش بنیان و کارآمد
تعداد صفحه:11
نویسنده:حضرت آیت الله صفایی بوشهری

متن سخنرانی

حضرت آیت الله صفایی بوشهـری

 تحول دانش بنیان و کارآمد

درشورای فرهنگ عمومی ایران

تهـران – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1390/04/05

دانلود مقاله