کد خبر : 41تاریخ ثبت : 1393/12/25 08:51:37
سخنان امام خمینی (ره) در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

سخنان امام خمینی (ره) در مورد پیروزی انقلاب اسلامی

نقلاب اسلامی, دهه فجر, انقلاب اسلامی, سخنان امام خمینی, پیروزی انقلاب اسلامی, سخنان ام خمینی در مورد دهه فجر, امام خمینی,مقالات تاریخی

پیروزی نهایی وقتی است که اسلام، به همه ابعاد و به همه احکامش در ایران پیاده شود؛ وپیروزی بالاتر آن که در همه اقطار عالم، اسلام حکومت کند .اسلام مایه سعادت بشر است.

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر •. •. •. •. •. •. •. •

 

حفظ این پیروزی از اصل پیروزی مشکل تر است .

 

پیروزی انقلاب رهین همه ملت است . امام خمینی(ره)

 

جاوید باد پرچم پر افتخار الله اکبر، که رمز پیروزی معجزه آسای ملت بزرگ ایران است . 

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

این پیروزی ارتباط به من نداشت، من یک طلبه هستم و نباید این را به من منتسب کنید! پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت، این پیروزی مربوط به خدا بود .

 

این پیروزی انقلاب ما پیروزی بود که به برکت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد الله اکبر به دست آمد . امام خمینی(ره)

 

تا روحیه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پیروزید، از آن منفصل نشوید .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر •. •. •. •. •. •. •. •

 

پیروزی آن است که مورد توجه حق تعالی باشد، نه اینکه کشوری را بگیرید .

 

کمی عده، با اینکه قدرت روحی در کار باشد و انسجام در کار باشد و تعهد به اسلام در کار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد .

 

 

شما پیروزید، برای اینکه اسلام پشتیبان شماست . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

شما پیروزید، برای اینکه خدا با شماست .

 

کسی که با خدا باشد خدا با اوست، و پیروزی با اوست .

 

 

اگر تمام عالم هم به ضد ما قیام کنند و ما را هم نابود کنند، ما پیروزیم . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن •. •. •. •. •. •. •. •

 

ما ترس نداریم، برای اینکه ما حقیم.وقتی حق هستیم، غالب هم بشویم ما حق هستیم، مغلوب هم بشویم ما حق هستیم .

 

 

این طور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست بخوریم.اولاً که شکست نمی خوریم، خدا با ماست؛ و ثانیاً بر فرض این که«شکست صوری» بخوریم «شکست معنوی» نمی خوریم ،و پیروزی معنوی با اسلام است، با مسلمین است .

 

شما حق هستید و در مقابل باطل ایستاده اید؛ و حق پیروز است . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر •. •. •. •. •. •. •. •

 

کشوری که تمام قشر هایش اینطور مُهیّا برای فداکاری هستند، این کشور پیروز است.

 

 

شما حق هستید، در مقابل باطل ایستاده اید.استقامت می خواهد؛ تا استقامت در کار نباشد نمی توانید به پیروزی نهایی برسید .

 

 

ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی، که همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه کردیم . امام خمینی(ره)

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد 22 بهمن •. •. •. •. •. •. •. •

 

پیروزی را شمشیر نمی آورد، پیروزی را خون می آورد .

 

 

ادامی که در مسیر حق باشیم پیروزیم .

 

 

ما می خواهیم به همه دنیا نشان دهیم که قدرتهای فائقه را هم می توان به نیروی ایمان شکست داد .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد پیروزی انقلاب •. •. •. •. •. •. •. •

 

ملتی اگر قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی، در مقابل آن نمی تواند بایستد.

 

جمعیتی که پشتوانه اش خداست شکست ندارد .

 

مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است .

 

•. •. •. •. •. •. •. • سخنان امام خمینی در مورد دهه فجر •. •. •. •. •. •. •. •

 

با رفتار و اخلاق اسلامی، این قدرتی که شما را به پیروزی رسانده است حفظ کنید .

 

برادران من! با اتکا به ایمان و اسلام بود که ما پیروز شدیم . امام خمینی (ره)

 

 مقالات تاریخی - m-farhangi.iut.ac.ir

 

گردآوری اطلاعات عمومی آکاایران