معرفی پژوهشگاه

باسمه تعالی

با نام و یاد خدا و با انگيزه ارتقاي سطح دانش و بينش عمومي و اعتلاي فرهنگ و تاریخ استان بوشهر و نیز ایران اسلامی و براساس اهداف فرهنگي مصرّحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با التزام به رعايت مقررات موضوعه كشوري و ضوابط حاكم بر تأسيس مؤسسات و مراكز فرهنگي و بر طبق مشخصات و شرايط پيش بيني شده در قانون؛ پژوهشگاه أدب، فرهنگ و تاریخ استان بوشهر طبق مجوز رسمی شماره 2913069 مورخ 21/11/91 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر، به شماره ثبتی 369 و شناسه ملی 10960037537 به آدرس؛ بوشهر، خیابان امام خمینی(ره)، جنب دفتر نماینده ولی فقیه استان تاسیس و تشكيل‌گردید.

استان بوشهر با پیشینه و سوابق تاریخی درخشان همواره در خط مقدم جهاد و مقاومت در عرصه‌های استعمارستیزی و دفاع از کیان ملی و مذهبی ایران اسلامی قرار داشته و دارد. پتانسیل‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در استان و تاثیر گذاری گسترده آن در محیط پیرامونی ملی و فراملی به ویژه در حوزه مهم و استراتژیک خلیج فارس لزوم تأسیس این پژوهشگاه دانش بنیان و پژوهش محور را با نگاه کلان ملی و بین المللی و عملکرد منطقه‌ای و اقلیمی را ضروری می‌ساخت. در همین راستا و بر اساس ایده‌های علمی و دقیق نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان حضرت آیت الله صفایی بوشهری و تحت اشراف علمی و مدیریتی معظم‌له پژوهشکده فوق الذکر شروع به کار نمود.

پژوهشگاه ادب،فرهنگ و تاریخ استان بوشهر