اهداف و موضوع فعالیت های پژوهشگاه

الف- اهداف:

1. حفظ و ارتقای سطح فرهنگ، ادب، بازکاوی و ارائه تاریخ تابناک استان

2. تجمیع هدفمند محققان و نویسندگان بومی جهت هماهنگی و همسویی برای ارائه کارشناسانه با خرد جمعی و همراهی با فرامین رهبری و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران

3. معرفی چهره های علمی، تاریخی، فرهنگی و ادبی استان (با احیا آثار معاریف استان، انتشار بروشور، فیلم و برگزاری بزرگداشت ایشان

4. گسترش موضوعات مورد نیاز جهت تولید، تألیف، چاپ و نشر آثار اندیشمندان و محققان بومی (حوزوی و دانشگاهی و پشتیبانی از آن‌ها)

5. برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی و نظریه پردازی در جهت احیای حوزه فرهنگ و تاریخ و ادب استان

6. ساماندهی مراکز فرهنگی، ادبی و تاریخی در راستای برنامه ریزی دانش بنیان در غنابخشی به امور ادبی و تاریخی و فرهنگ استان

7. زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط

8. ایجاد فضایی مناسب برای مطالعه و بهره گیری فرهیختگان از منابع و مصادر تحقیقی

9. تجلیل از فرزانگان، مفاخر برجسته و آثارشان در قالبهای مختلفی همچون همایش

10. جذب و گسترش فرهنگ پژوهش و تحقیق در بین جوانان و حمایت از مقالات و کتب تألیفی آنان

11. ایجاد فضای علمی پژوهشی مناسب برای بانوان و حمایت مادی و معنوی از آثار آنان

12. تدوین نقشه جامع فرهنگ، ادب و تاریخ استان بوشهر

13. برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، عکس، فیلم، نسخ خطی و اسناد تاریخی با نگاه پژوهشی علمی

14. تحقیق و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدها، ضعف‌ها و قوت‌ها و ارائه طرح‌های راهبردی جهت حل آسیب‌ها و پیشگیری از آن و استفاده از فرصت‌ها و ارتقاء آن و نیز تصحیح ضعف‌ها و تقویت قوت‌ها (با سیستم آنالیز محاسبات علمی مانند سیستم (SOWT)و ترسیم نمودار هندسی ماتریس این سیستم محاسباتی)

15.تجدید چاپ کتب گران سنگ و خطی دانشمندان استان و تحقیق و پژوهش پیرامون آن

16. تولید نرم افزار های علمی و پژوهشی

 

ب- موضوع فعاليت:

 انجام مطالعه و تحقیق و پژوهش در زمینه فعالیت‌های فرهنگی، ادبی، تاریخی و هنری و...

تبیین برخی از اقدامات پژوهشگاه ادب ، فرهنگ و تاریخ استان بوشهر در مدت کوتاه تأسیس خود

1. تألیف کتب‌ جنگ نرم و فضای سایبری با مقدمه پژوهشگاه

2. گردآوری مجموعه مقالات پارک علم و فن‌آوری

3. تألیف و انتشار کتاب ولایتمداری به قلم حضرت آیت الله صفایی بوشهری با مقدمه پژوهشگاه

4. تألیف کتاب مدیریت کارآمد اسلامی با مقدمه پژوهشگاه

5. ایجاد سامانه جوانان مستعد و نخبه و ولایتمدار استان بوشهر اعم از برادران و خواهران دانشجو و طلبه

6. ایجاد سایت کتابخانه دیجیتال بالغ بر بیست هزار جلد کتاب

7. تدوین دانشنامه علما و مشاهیر استان بوشهر و ایجاد کارگروه آن به منظور استفاده پژوهشگران و محققین

8. برگزاری کلاس‌هایی در قالب تربیت محقق و پژوهشگر

9. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در دانشگاه علامه طباطبایی استان بوشهر با حضور حضرت آیت الله صفایی بوشهری

10. برگزاری همایش روحانیت و مفاخر استان