Jalal Calendar :: 20Tools.com
 • ۱ آبان روز آمار و برنامه ریزی
 • ۷ آبان سالروز ورود کوروش بزرگ به بابل در سال 539 پیش از میلاد
 • ۸ آبان روز نوجوان
 • ۸ آبان اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ]
 • 9آبان 1304 هـ . ش  میرزا علی کازرونی، در چرخشی آشکار نسبت به مواضع ضد رضا خانی گذشته خود، در این روز به ماده واحده به نفع رضا شاه رای مثبت داد. (مشایخی/ روحانیت بوشهر و نهضت مشروطه/ص 173)
 • ۱۰ آبان آبان روز، جشن آبانگان
 • ۱۳ آبان روز دانش آموز
 • ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی
 • ۱۵ آبان جشن میانه پاییز
 • ۱۶ آبان رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ]
 • 16آبان 1135 هـ . ش  میرمهنا در این شب، نیم ساعت به «وود» نماینده شرکت هند شرقی انگلیس و تمامی کارمندان این شرکت انگلیسی فرصت داد که بندر ریگ را ترک کنند. (فقیه/ زوال دولت هلند/ص 126)
 • ۱۷ آبان شهادت امام رضا علیه السلام [ ٢٩ صفر ]
 • ۱۸ آبان روز ملی کیفیت
 • ۱۸ آبان هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربيع الاول ]
 • ۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی
 • ۲۵ آبان شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ]
 • ۲۶ آبان روز جهانی فلسفه [ 17 November ]
 • ۲۹ آبان میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربيع الاول ]
 • ۲۹ آبان روز جهانی کودک [ 20 November ]