• ۱ اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی
   • ۱ اردیبهشت ضربت خوردن حضرت علی علیه السلام [ ١٩ رمضان ]
   • ۲ اردیبهشت جشن گیاه آوری؛ روز زمین [ 22 April ]
   • ۳ اردیبهشت روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی
   • ۳ اردیبهشت شهادت حضرت علی علیه السلام [ ٢١ رمضان ]
   • ۴ اردیبهشت شب قدر [ ٢٢ رمضان ]
   • ۹ اردیبهشت روزشوراها
   • ۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور
   • ۱۰ اردیبهشت جشن چهلم نوروز؛ روز ملی خلیج فارس
   • ۱۱ اردیبهشت روزجهانی کارگر [ 1 May ]
   • ۱۲ اردیبهشت شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم
   • ۱۲ اردیبهشت عید سعید فطر [ ١ شوال ]
   • ۱۳ اردیبهشت تعطیل به مناسبت عید سعید فطر [ ٢ شوال ]
   • ۱۵ اردیبهشت جشن میانه بهار/جشن بهاربد؛ روز شیراز
   • ۱۵ اردیبهشت روز جهانی ماما [ 5 May ]
   • ۱۷ اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب
   • ۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر [ 8 May ]
   • ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی
   • ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی
   • ۲۸ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
   • ۲۸ اردیبهشت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی [ 18 May ]