آرشیو موضوعی: تازه های نشر

کتاب «أعلام العلماء» نوشته آیت الله صفایی بوشهری معرفی و ارائه شد

اعلام العلماء (کتاب دانشنامه روحانیت استان بوشهر) به قلم آیت الله صفایی بوشهری از پژوهشگاه ادب، فرهنگ و تاریخ استان بوشهر به زیور طبع آراسته گردید.

متن کامل

کتاب پایان دنیا

نام کتاب: پایان دنیا***ناشر: والانگار ***مولف: آیت الله صفایی بوشهری***چاپ اول1394***ویراستار: محسن ارشاد*** صفحه آرا: بنیامین شفیع *** گرافیک: علی.ص

متن کامل

کتاب روش تحصیل ادبیات عرب در حوزه

نام کتاب: روش تحصیل در ادبیات عرب ***مولف:آیت الله صفایی بوشهری*** ناشر: والانگار***نوبت چاپ: اول1393*** ویراستار: محسن نژادامان ارشاد *** صفحه آرا: حمید بهزادی *** گرافیک: علی.ص

متن کامل

کتاب ولایت مداری تنها حجت سیاسی

نام کتاب: ولایت مداری تنها حجت سیاسی*** ناشر:والانگار***مولف:آیت الله صفایی بوشهری***چاپ:دوم، 1392***ویراستار: علی اصغر کریم خانی*** حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی***گرافیک: علی.ص

متن کامل

کتاب جنگ نرم

نام کتاب: جنگ نرم***ناشر: والانگار ***مولف: آیت الله صفایی بوشهری***چاپ اول1392***ویراستار: محسن نژادامان ارشاد *** صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد *** حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی*** گرافیک: علی.ص

متن کامل

کتاب درآمدی بر مدیریت کارآمد اسلامی

نام کتاب: درآمدی بر مدیریت کارآمد اسلامی***ناشر: والانگار ***مولف: آیت الله صفایی بوشهری***چاپ اول1392***ویراستار: محسن نژادامان ارشاد *** صفحه آرا: محسن نژادامان ارشاد*** حروف چینی و تایپ: کیوان عمادی **** گرافیک: علی.ص

متن کامل
پیوندها
سایر بخشها