عنوان خبر :تنفیذ ولی فقیه اعتبار بخشی شرعی و قانونی به تصدی رییس جمهور است
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :